,

Umeå Energi Umenet förnyar avtal med COS Systems

Umeå Energi bidrar till gemenskapens anslutning med en rad av hus i ett bostadsområde, symboliserar potentiell bredbandsutbyggnad.

Umeå Energi har med en hög utbyggnadstakt kraftigt expanderat sitt stadsnät i Umeåregionen. Med ett allt större fibernät, fler aktiva kunder och ny teknik som introduceras så har Umeå Energi valt att förnya avtalet med COS Systems för deras fortsatta användande av COS Business Engine som operatörsplattform för driften av nätet.

Det kommunalägda energibolaget Umeå Energi var väldigt tidigt ute med fiber och utbyggnaden av stadsnätet Umenet påbörjades redan under 90-talet. På senare år har utbyggnadstakten varit fortsatt hög och även antalet kunder i sedan tidigare utbyggda områden som nu valt att ansluta sig har vuxit kraftigt i takt med att behovet av bredbands­uppkoppling av hög kvalitet blir en allt mer central del av svenskarnas vardag. Äldre tekniker för att leverera Internet blir allt mer utdaterade.

Umenet har sedan 2012 använt mjukvaran COS Business Engine. Systemet omfattar allt från kundportalen där kunderna kan välja tjänster från 15 olika leverantörer, till de administrativa och tekniska funktionerna som automatiserar allt från aktivering av bredbandstjänster och fakturering av leverantörerna.  

“Med den kundtillväxt vi sett de senaste åren och med introduktionen av nya tjänster i nätet och användningsområden för vår fiberinfrastruktur var det läge att omarbeta vårt avtal med COS Systems. Med detta uppdaterade avtal på plats är vi redo för fortsatt framtida tillväxt med stöd av COS och deras effektiva driftsplattform,” säger Mats Berggren, VD på Umeå Energi Umenet.

Bland mycket annat så arbetar Umeå Energi med ett mycket intressant projekt där Sveriges första 5G-nät utvecklas i samarbete med Ericsson, Telia, Umeå Universitet, Umeå Kommun, Umeå Science Park samt andra lokala aktörer. Ett ytterligare innovativt initiativ är Smart Start, vilken är en pilot på Smarta-hem- och IoT-tjänster (Internet of Things), som kan levereras över deras öppna stadsnät.

”Det uppdaterade avtalet med Umeå Energi är viktigt för oss. Vi ser det som bevis för att vårt system inte bara skapar förutsättningar för en snabb kundtillväxt, utan även är en effektiv plattform för framtida expansion. Umeå Energi är en innovativ och framtidsinriktad kund och vårt fortsatta samarbete kommer bidra till att våra produkter utvecklas för att än bättre möta de krav som framtidens tekniska lösningar ställer”, säger Peter Lidström, VD på COS Systems.

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Om COS Systems

COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av moderna bredbandsnät. COS Systems utgår från kundbehov och utvecklar innovativa mjukvarulösningar som effektiviserar den dagliga driften, bidrar till ökad försäljning och nöjdare kunder. COS Systems expanderar ständigt och har hittills sina kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. Läs mer om COS Systems på www.cossystems.com

För ytterligare information, kontakta:

Mats Berggren
VD, Umea Energi Umenet AB
070 – 518 71 28
Mats.berggren@umeaenergi.se
www.umeaenergi.se

Peter Lidström
VD, COS Systems AB
070 – 656 58 72
Peter.lidstrom@cossystems.com
www.cossystems.com