BostadenOpenAccessCos

Peter Lidström, nuvarande vd på COS Systems, Jörgen Olofsson, tidigare vd på COS och nu innovationschef, Håkan Holmström, tidigare it-chef på Bostaden, Harry Jonsson, mannen bakom Kommunicera, och Johan Nyström, nuvarande it-chef på Bostaden.

Peter Lidström, CEO of COS Systems, Jörgen Olofsson, previously CEO of COS now CIO, Håkan Holmström, previously Head of IT at Bostaden, Harry Jonsson, the Man behind Kommunicera, and Johan Nyström, current Head of IT at Bostaden.