Umeå Energi har med en hög utbyggnadstakt kraftigt expanderat sitt stadsnät i Umeåregionen. Med ett allt större fibernät, fler aktiva kunder och ny teknik som introduceras så har Umeå Energi valt att förnya avtalet med COS Systems för deras fortsatta användande av COS Business Engine som operatörsplattform för driften av nätet.

Det kommunalägda energibolaget Umeå Energi var väldigt tidigt ute med fiber och utbyggnaden av stadsnätet Umenet påbörjades redan under 90-talet. På senare år har utbyggnadstakten varit fortsatt hög och även antalet kunder i sedan tidigare utbyggda områden som nu valt att ansluta sig har vuxit kraftigt i takt med att behovet av bredbands­uppkoppling av hög kvalitet blir en allt mer central del av svenskarnas vardag. Äldre tekniker för att leverera Internet blir allt mer utdaterade.

Umenet har sedan 2012 använt mjukvaran COS Business Engine. Systemet omfattar allt från kundportalen där kunderna kan välja tjänster från 15 olika leverantörer, till de administrativa och tekniska funktionerna som automatiserar allt från aktivering av bredbandstjänster och fakturering av leverantörerna.  

“Med den kundtillväxt vi sett de senaste åren och med introduktionen av nya tjänster i nätet och användningsområden för vår fiberinfrastruktur var det läge att omarbeta vårt avtal med COS Systems. Med detta uppdaterade avtal på plats är vi redo för fortsatt framtida tillväxt med stöd av COS och deras effektiva driftsplattform,” säger Mats Berggren, VD på Umeå Energi Umenet.

Bland mycket annat så arbetar Umeå Energi med ett mycket intressant projekt där Sveriges första 5G-nät utvecklas i samarbete med Ericsson, Telia, Umeå Universitet, Umeå Kommun, Umeå Science Park samt andra lokala aktörer. Ett ytterligare innovativt initiativ är Smart Start, vilken är en pilot på Smarta-hem- och IoT-tjänster (Internet of Things), som kan levereras över deras öppna stadsnät.

”Det uppdaterade avtalet med Umeå Energi är viktigt för oss. Vi ser det som bevis för att vårt system inte bara skapar förutsättningar för en snabb kundtillväxt, utan även är en effektiv plattform för framtida expansion. Umeå Energi är en innovativ och framtidsinriktad kund och vårt fortsatta samarbete kommer bidra till att våra produkter utvecklas för att än bättre möta de krav som framtidens tekniska lösningar ställer”, säger Peter Lidström, VD på COS Systems.

Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Om COS Systems

COS Systems är en globalt verksam leverantör av mjukvara för att planera, bygga ut och sköta driften av moderna bredbandsnät. COS Systems utgår från kundbehov och utvecklar innovativa mjukvarulösningar som effektiviserar den dagliga driften, bidrar till ökad försäljning och nöjdare kunder. COS Systems expanderar ständigt och har hittills sina kunder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. Läs mer om COS Systems på www.cossystems.com

För ytterligare information, kontakta:

Mats Berggren
VD, Umea Energi Umenet AB
070 – 518 71 28
Mats.berggren@umeaenergi.se
www.umeaenergi.se

Peter Lidström
VD, COS Systems AB
070 – 656 58 72
Peter.lidstrom@cossystems.com
www.cossystems.com

The Electric Utility Umea Energi has expanded their fiber network significantly during the last years. With a larger footprint and new technologies emerging they have chosen to renew their contract with COS Systems for their continuous use of COS Business Engine for efficient operations and automated service activations of their Open Access fiber network.  

[Umea, Sweden] Umea Energi is a municipally owned electric utility in the University town of Umea, Sweden. It first started building out the fiber optic network in the 90’s, but has increased the pace in their build-out in the last five years, while the take-rates have also improved greatly as consumers need for reliable high-speed data increases. Older technologies to connect to the internet are becoming obsolete.

The Utility has been using COS Business Engine as their BSS/OSS (Business and Operations Support System) since 2012. The system consists of everything from the online Marketplace where subscribers can choose services from 15 different service providers to the administrative backend system that automates everything from service activation to wholesale billing.

“With the growth we have seen in the last years and the new applications we are now introducing in our network we needed to rework our original agreement with COS. With this updated agreement in place we are ready for the future of our network with the support of COS Systems and their highly efficient operations platform,” says Mats Berggren, CEO of Umea Energi Umenet.

Umeå Energi is currently working on Sweden’s first 5G deployment in cooperation with Ericsson, Telia, Umea University and other municipal entities. They are also doing a pilot project called Smart Start, which is a platform for delivery of smart home services to residents.

“This updated agreement with Umea Energi is important for us at COS. We have proven that our system enables and supports network growth and that it will also be the platform to effectively operate Open Access Networks in the future. Umea Energi is an innovative and forward thinking customer and our ongoing cooperation will be valuable for the continuous development of our products,” says COS Systems CEO Peter Lidstrom.

About Umeå Energi

Umeå Energi is an energy company that in close cooperation with the world around us develops and provides sustainable solutions for energy and communication services. We strive to challenge through new thinking and to drive the sustainable development in the Umeå region. Our vision is to make everyday life simpler for our customers and to secure a sustainable future for the region. Our turnover is approximately SEK 1.4 billion, we have just over 400 employees and hold environmental as well as work environment certifications. umeaenergi.se

About COS Systems

COS SYSTEMS is a leading provider of software to plan, deploy and manage Open Access networks, using a powerful yet simple self-service interface. COS Systems takes customer needs and delivers innovative software solutions that streamline operations, accelerate revenue and deliver more satisfied subscribers. Learn more about COS Systems on www.cossystems.com.

For additional information contact:

Mats Berggren
CEO
Umea Energi Umenet AB
Mats.berggren@umeaenergi.se
www.umeaenergi.se

Isak Finer
CMO & VP North America
COS Systems
isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

Peter Lidström, nuvarande vd på COS Systems, Jörgen Olofsson, tidigare vd på COS och nu innovationschef, Håkan Holmström, tidigare it-chef på Bostaden, Harry Jonsson, mannen bakom Kommunicera, och Johan Nyström, nuvarande it-chef på Bostaden.

In the early days of Swedish municipal fiber networks, they adopted the only model known at that time, copying the incumbent telecom providers in building, operating and providing services on their own networks. Many of them struggled as this was something a municipality was not very well suited to do and the open access model started to gain ground. One of these municipal networks that opened their network up to multiple providers was Bostaden. But as they couldn’t find the operations platform they were looking for they decided to have it built. This was the birth of what today, ten years later, is COS Systems.

[Umea, Sweden] Municipal housing company Bostaden have been providing their tenants with Internet service over their fiber network since 1995. They are the largest property owner in the city of Umea, with half of the city’s 35 000 students living in their properties. Managing a network with mainly students is challenging, since a large portion of the subscribers will move out and new move in every semester, pretty much at the same time. In 2007 they had been struggling long enough themselves delivering the services on the network, without having reached the customer satisfaction and internal efficiency they wished for.

At this time in Sweden the Open Access model was winning ground. Many of the cities who had built their own fiber optic broadband infrastructure were in the same position as Bostaden. They didn’t have the right organization for selling Internet services and dealing with end customers and decided the best way to treat the broadband infrastructure was by layering the business model and have specialized companies being responsible for each layer. Instead of competing with the private providers by selling services themselves they decided to cooperate with them.

The first layer is the physical infrastructure, the actual fiber-optic cables in the ground. This is the layer where most Swedish municipalities focus their efforts, since infrastructure deployment and maintenance are something they are often very experienced in. Many of them also build and maintain electricity, sewer, water and gas networks. If a fiber is cut, the municipality would fix it. The second layer is the operations of the network, bringing in the electronics and lighting up the network. If a network router goes down, the Operator of the network will replace it. The operations company will also manage the relationship with the service providers. The third layer is the services layer. This is where private service providers are invited to deliver their services over the infrastructure managed by the operations company, competing to deliver the highest quality service and customer support at the best terms. If a customer has a problem with their Internet service they would turn to their service provider for help.

With this separation of the very different tasks of managing a fiber network, the entities in each layer can build a highly specialized organization to do their part of the work as efficiently as possible. With an Open Access ecosystem in place, operations companies can operate multiple networks and service providers sell services over multiple networks and thereby become even more efficient by economy of scale. This is why Sweden today has among the lowest prices for broadband in the world.

In the case with Bostaden they decided they would do the first two layers and continue to operate their own network, but they couldn’t find the system they wanted to help them embrace this new business model. With a list of requirements, they turned to local IT consultancy company UDK asking for them to build the system they envisioned. The team that would later spin-off COS Systems as a separate product company began translating the requirements into code.

The system that was developed, now called COS Business Engine, was launched an early morning in June 2008. In the middle of the night every one of the more than 10,000 customers on the network had seen their service go dark as the entire network was shut down and now they all came to the Bostaden branded Marketplace to pick their new service provider having their new service delivered the minute after. It worked flawlessly and the small operations staff at Bostaden could sit back and see orders coming in and being provisioned, hundreds every hour, on their system dashboard. Today Bostaden’s network operates under the name Bostnet, has close to 15,000 active subscribers and is managed by two people, one of them working part time.

“Taking a look in the rear-view mirror it’s pretty amazing to see what has happened since we built the first version of the system. Who could have imagined that the system would be used to operate more than a hundred networks and half a million service locations in every corner of the world. It’s also fascinating how a very high-level vision can still be relevant after such a long time. It proves it must have been pretty spot on,” comments the first two developers of the platform, Peter Sjoblom and Roger Olofsson. They both still work with the system today, Peter as the Solution Architect and Roger doing the most advanced customer support and product testing.

“There’s not much to say really, “ says Bostaden IT Director Johan Nystrom with a laugh. “For ten years now COS Business Engine has been taking care of pretty much everything involved in operating our Open Access Network. It just works.”

 

Mason PUD 3 provides broadband access to over 1 000 households in addition to businesses, anchor institutes and their own facilities on their open-access fiber optic network. This summer, the PUD (Public Utility District) ramped up their network expansion by offering their customers a favorable amortization plan to recover the installation costs, thereby not restricting residents from signing up due to high initial expenses. To stay within budget and optimize the order of build out they turned to NoaNet  for support in demand aggregation. By utilizing the COS Service Zones platform NoaNet offers this in partnership with COS Systems.

Shelton, WA – Mason County is nestled in the rural southeast corner of the Olympic Peninsula in Washington State. Like most rural communities, residents are clamoring for better broadband. Since 2000, Mason PUD 3 has been extending its open-access, nondiscriminatory fiber optic network to various regions of its service territory.

Besides serving its own facilities, PUD 3’s network reaches over 1,000 businesses, homes, and anchor institutions.

Recently computed PUD 3 customer surveys showed that slow speeds, high costs, or unavailable service were frustrating shortcomings for those who live in the more rural areas of Mason County.

“PUD staff was happy with the clarity the survey provided,” said Justin Holzgrove, Mason PUD 3 telecommunications & community relations manager. “A large number of county residents wanted PUD fiber connections. We are good at what we do: providing reliable fiber service that retail service providers can use to deliver high quality broadband services.”

In July, 2017 Mason PUD 3 commissioners approved a “Fiberhood Program,” designed to expand access to PUD 3’s fiber optic network for gigabit speed broadband service. Holzgrove added, “This program is a milestone in the history of PUD 3.”

To save money and improve the effectiveness of network extensions, the PUD turned to the Northwest Open Access Network (NoaNet) for support in demand aggregation. Because NoaNet uses the COS Service Zones platform it offered its use in partnership with COS.

PUD 3’s “Fiberhood” process identifies potential neighborhoods that are unserved or underserved by broadband providers. Among other factors, expansion of service is based on a guaranteed level of customer commitment to obtain service from the fiber optic network. Cost recovery for the project comes through a monthly “construction adder fee” paid back over 12 years. As a public utility, it is PUD 3’s intent to recover costs, not create a profit.

“A demand aggregation campaign to secure a commitment for connections was based on two components,” said Holzgrove.  “First, we can ensure that we are investing in areas with demand and commitment. Connecting areas with great initial take-rates, means revenue to fund continuous deployment. Second, many residents are clamoring for faster and more reliable Internet connection. Building first, where most people want it and will commit for it, is fair.”

Mason PUD 3 is a founding member of NoaNet. The PUD sought NoaNet’s support in setting up the demand aggregation campaign.

“Kitsap PUD, another one of our forming members, has had positive experiences using COS System’s software,” said Angela Bennink, communications and outreach director at NoaNet. “We recently initiated a partnership to broaden NoaNet offerings to include demand aggregation and Open Access network operations. In cooperation with the COS experts we are happy to support Mason PUD 3 with the software and support they need to quickly launch their demand aggregation campaign.”

“At COS we are very excited to be a part of this project,” said Bjorn Wannman, COS systems manager of partnerships and strategic accounts. “Mason PUD 3 has a confirmed need for better broadband in their area, and a very attractive offer to their subscribers. I am positive it will be a great success, especially with such an experienced partner as NoaNet by their side.”

About Mason PUD3

Mason PUD 3 serves over 34,000 electric customers in Mason County, Washington. PUD 3 also runs a wholesale fiber optic telecommunications network, which supports the operation of its electricity system. For more information see www.pud3.org/fiberhood. For the COS Service Zones campaign platform, visit www.pud3.servicezones.net.

About NoaNet

Northwest Open Access Network (NoaNet) is a wholesale only telecommunications provider. With a world that is becoming ever more digital, it is critical for communities to have access to high quality telecommunications technology that is affordable. We engage our mission to serve as a platform provider for the State by consistently looking for new opportunities to expand in Washington in meaningful ways that bridge the digital divide. Our goal is to be innovative and meet the changing needs of the Washington community. For additional information, see http://www.noanet.net.

NoaNet was formed in 2000 as a non-profit corporation by a number of Public Utility Districts in Washington State in order to provide access to high speed broadband statewide. They currently offer fiber related services and operate a fiber ring spanning thousands of miles throughout the entire State of Washington allowing the forming PUD’s, but also private providers and municipalities to connect to the backbone to serve areas where high speed broadband was often not previously available.

About COS Systems

COS SYSTEMS is a leading provider of software to plan, deploy and manage modern broadband networks that support services from one or more providers, using a powerful yet simple self-service interface. COS Systems takes customer needs and delivers innovative software solutions that streamline operations, accelerate revenue and deliver more satisfied subscribers. Learn more about COS Systems on www.cossystems.com.

For additional information, contact:

Justin Holzgrove
Telecommunications & Community Relations Manager
Mason PUD 3
+1 (360) 432-5323
justinh@masonpud3.org
www.pud3.org

Angela Bennink
Communications and Outreach Director
NoaNet
+1 (360) 271-3425
angela.bennink@noanet.net
www.noanet.net

Isak Finér
Chief Marketing Officer
COS Systems
+46 737 51 99 38
isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

Skekraft Best City Network - COS Systems

The Swedish Local Fibre Alliance is a non-profit trade association for network owners. It was established in 1998 and has about one hundred open access muni networks as members. At their annual conference, they announced Skekraft as the Best City Network in Sweden 2017.

Skelleftea Kraft Fiber Network (Skekraft.net) started their fiber deployment in the early 2000’s. After being a single provider themselves for the first years, they took the decision in 2009 to migrate over to an Open Access model. The positive effects from bringing in competition was immediate and today they have 11 providers offering Gigabit speed Internet, IP phone services, TV services as well as triple play packages on their network. With an abundance of providers and services to choose from and thus very competitive prices, they are boasting very impressive take-rates. They reach almost all of Skelleftea, a city with 33 000 residents, and a few of the larger surrounding villages, but are now expanding further out into the rural parts of the county they serve.

”In Skelleftea the city network has had the courage to try new approaches to increase the quality of their network. By organizationally separating the daily network operations from the group responsible for the network expansions with great success, Skelleftea Kraft proves that it’s not only about building networks, but also about operating them in a manner ensuring that the highest quality standards are met”, says Jorgen Svardh, Chairman of the Swedish Local Fibre Alliance, when announcing the winners.

 

“At COS Systems we are very proud that one of our first customers has been awarded this prestigious title. Ever since 2010 we’ve provided them with our BSS/OSS solution COS Business Engine to support them in their Open Access network operations. During these years we’ve seen their take-rate increase greatly and the ever improving financial figures they present makes your jaw drop, especially when considering that the prices of services on their network are among the lowest in Sweden as well as globally. We are also very pleased that we are part of their expansion process with COS Service Zones, helping them to generate and aggregate demand for fiber prior to deployment and thereby enabling them to build out their network where they will have the best ROI,” says COS Systems CMO Isak Finer.

 

“A well-deserved recognition for a fantastic job being done not just today, but every single day of the year. Our warmest congratulations to Skekraft!“ concludes Peter Lidstrom, CEO of COS Systems.

About COS Systems

COS Systems delivers cloud-hosted software to plan, build, and operate broadband networks globally.

COS Service Zones allows network builders to draw competing zones, or “Fiberhoods,” across their city and see real-time demand grow as customers sign up using branded websites. Once target take-rates are reached, the networks are deployed backed by committed customers and secured revenue. COS Service Zones delivers subscriber-backed, successful broadband networks, and no more failed projects.

COS Business Engine is a proven network management solution, supporting both single provider and Open Access Networks. Subscribers buy their Internet services from an online marketplace, which increases take rates, ARPU, and customer satisfaction, as the network owner can offer 24/7 availability, while reaching maximum operations efficiency, thanks to the extensive use of self-service solutions.

COS Systems takes customer needs and creates innovative software solutions that streamline customers’ business processes, boost sales and profitability, and create satisfied customers.

For additional information, contact:

Isak Finér
Chief Marketing Officer
COS Systems
+46 737 51 99 38
isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

image

Paul Avis – Superintendent of Telecom Kitsap PUD and Bjorn Wannman – COS Systems

Washington Utility Expands Cooperation with COS Systems From Aggregating Demand for Fiber Using COS Service Zones to Also Managing Their Network And Subscribers Using Business and Operations Support System COS Business Engine

KITSAP COUNTY, Washington – KPUD (Kitsap Public Utility District) has been using COS Systems’ demand aggregation software COS Service Zones to survey the county, create community engagement and understand the desire for the deployment of a utility owned fiber optic network connecting the residents with gigabit speeds.

“We know there is a need for better broadband in our community, and after all positive responses we’ve received in COS Service Zones, we are confident that investing in high-speed broadband network expansion is necessary for our community, “ said Bob Hunter, General Manager at KPUD.

KPUD is one of 28 Public Utility Districts in Washington who have jointly built a fiber ring reaching almost every corner of the State and KPUD has continued to expand their fiber backbone within the county.

“With our extensive fiber backbone we are flexible in where we can deploy to residents, however, we need to understand where there is need and demand. Our approach using COS Service Zones splits the county up into small buildable neighborhood zones where we will set a target number of people to sign up in each neighborhood. If there are no technical difficulties, as zones reach the target we will extend our network in the order that is most cost effective and which will bring fiber first to those who want or need it most. At the same time this approach ensures that we deploy where we have a reasonable business case. We plan to spend our money wisely, “ said Hunter.

When moving into the residential market KPUD will do it with an Open Access model, which means they will provide the infrastructure while the services will be delivered by independent service providers, driving competition to the good of the residents.

“If you’re not happy with your current service, just go to the web portal and pick a new provider, “comments Paul Avis, Superintendent of Telecom at KPUD.

In broadband, Open Access is almost synonymous with Sweden where fiber networks have been deployed on big scale since the 90´s and where this model is dominating the market.

“Since we’re doing Open Access we found it natural to choose a partner who has been doing this on the most established market in the world for 10 years, “ Said Avis.

“The complexity in network operations increases dramatically when you open it up for multiple providers, but with the right system you can actually increase your efficiency. It’s all about ensuring a high data quality with built in validations and keeping track of all the moving parts, which our system COS Business Engine does extremely well, “ said Bjorn Wannman, International Business Developer at COS Systems.

The system is planned to be launched to the public in September, when residents in connected areas will be able to go to the website and shop for their Internet services as easy as buying apps on the Appstore.

“We have a big number of COS Service Zones customers in the US, but for us it’s a very important milestone when we now bring our network management solution to the market. We hope and believe our long experience in Open Access and our system COS Business Engine will play a significant role in their success as KPUD now moves into the FTTH (Fiber-To-The-Home) arena,” said Isak Finér, Chief Marketing Officer at COS Systems.

About COS Business Engine
COS Business Engine is a proven network management solution, supporting both single-provider and open-access networks. Subscribers buy their Internet services from an online marketplace, which increases take rates, ARPU, and customer satisfaction, as the network owner can offer 24/7 availability, while reaching maximum operations efficiency, thanks to the extensive use of self-service solutions.

About COS Systems

COS SYSTEMS is a leading provider of software to plan, deploy and manage modern broadband networks that support services from one or more providers, using a powerful yet simple self-service interface. COS Systems takes customer needs and delivers innovative software solutions that streamline operations, accelerate revenue and deliver more satisfied subscribers. Learn more about COS Systems on www.cossystems.com.

About Kitsap PUD

Kitsap Public Utility District (KPUD ) is a municipal corporation in Washington State with incorporated boundaries parallel to Kitsap County. Our mission is building and strengthening communities through utility services. We are proud to be connecting residents of Kitsap County to each other, to local government, and to the world.

For additional information, contact:

Isak Finér
Chief Marketing Officer
COS Systems AB
+46-737 51 99 38
isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

Paul Avis
Superintendent of Telecom
Kitsap PUD
(360) 626-7731
paul@kpud.org
www.kpud.org

kpud

 

Kitsap Public Utility District uses demand aggregation tool to validate demand before investing public funds in fiber infrastructure.

KITSAP COUNTY, Washington – Little more than a year ago, residents started informally inquiring with the Kitsap Public Utility District (KPUD) to explore whether the PUD could provide internet infrastructure, rather than relying on traditional telecom and cable providers who were not meeting the needs of this rural, mountainous region within commuting distance of Seattle.

“Kitsap PUD has been providing services to Anchor Institutions in Kitsap County for 15 years.  Recently residents have been inquiring on how they obtain access to this fiber to have quality and reliable high-speed broadband services at their homes,” recalled KPUD Superintendent of Telecom Paul Avis. “It has only been in the last year, with the FCC discussing open internet and Google Fiber, that we saw the extent of how unhappy residents were with their current services.” Case in point, “I live less than a half-mile from town,” Avis said, “and get less than 1 Mbps of service over a copper DSL line. Many residents can’t get any service at all.”

“As a government agency, we can’t rely on anecdotal data since we need to be responsible with public funds,” said Bob Hunter, General Manager at KPUD. “What’s most appealing with COS Service Zones is that it enables us to let the gathering and push of interest to come from the citizens. We want to be sure the residents are driving this.” COS Service Zones provides an effective framework for residents who are rallying for better service to have a greater role in gaining better Internet faster: “The system is very well designed and able to handle all the data and capture answers to the questions we have. Are people happy with current services? Where is the need? Do they want services from the PUD?” Hunter said. “The Champions aspect of Service Zones is going to be integral to our success: Not just in gathering information but in getting service to the residents.  The champions are able to explaining how it all works on a peer-to-peer basis, enabling PUD staffing to stay unchanged.”

“COS Service Zones enables the PUD to identify areas of need and want for open access telecommunications services and directs us to which neighborhoods to connect first, “ Avis said. “Because COS Systems’ technology enables self-service, once we’re deployed, we’ll be able to expand and continue to serve customers with minimal additional costs,” Avis said, describing the intent to continue working with the COS suite of products managing the day-to-day operations of the open-access network with COS Business Engine.

“If how COS Systems got involved is any indication,” notes COS’s Head of International Business Development Bjorn Wannman, “then it’s reasonable to expect that there is significant demand in Kitsap County. My first contact with this inspiring project was actually with a Kitsap resident, as a grassroots effort, who suggested we at COS connect with KPUD. This underscores the power of the community and its ability to engage; this is the very foundation of COS Service Zones.”

COS Chief Marketing Officer Isak Finér adds, “This is one of the most promising big-scale open-access projects in the US right now. They already have the backbone fiber infrastructure in the ground, and they know there is a great demand among the residents. With the right tool now in their hands to aggregate this demand and guide them to where they can confidently deploy to already committed customers, I’m positive this project will get a flying start and be a long-term success bringing new jobs and a higher quality of life to Kitsap County residents.”

About COS Service Zones

“Build it, and they will come?” Now, there’s a better way to roll-out fiber – with committed customers. No more deploying from one end of town to the other – then chasing customers.

  1. Draw multiple competing zones across your city or town.
  2. See demand build in real-time as customers signup using your branded website.
  3. Deploy, once target take rate is reached, to accelerate profitability.

Our mission: Subscriber-backed, successful fiber, and no more failed projects. COS Service Zones brings broadband to homes all across the globe. Let’s discover the demand in your community.

About COS Systems

COS SYSTEMS is a leading provider of software to plan, deploy and manage modern broadband networks that support services from one or more providers, using a powerful yet simple self-service interface. COS Systems takes customer needs and delivers innovative software solutions that streamline operations, accelerate revenue and deliver more satisfied subscribers.  Learn more about COS Systems on www.cossystems.com.

About Kitsap PUD

Kitsap Public Utility District (KPUD) is a municipal corporation in Washington State with incorporated boundaries parallel to Kitsap County. Our mission is building and strengthening communities through utility services.  We are proud to be connecting residents of Kitsap County to each other, to local government, and to the world.

Isak Finér
Chief Marketing Officer
COS Systems AB
+46-737 51 99 38
isak.finer@cossystems.com
www.cossystems.com

Paul Avis
Superintendent of Telecom
Kitsap PUD
(360) 626-7731
Paul@KPUD.org
KPUD.org